Oznam o prerušení prevádzky - prázdniny

 

Milí rodičia,

 

prevádzka materskej školy Golianova 1, Nitra je v čase letných prázdnin, júl - august 2018, prerušená!

Materská škola zatvára svoje brány odo dňa 02.07.2018 a opäť   
ich otvori dňa 3.9.2018 o 6.30 hod.!

Deti sa prinášajú do MŠ do 8.00 hod.

 

Kolektív MŠ Vám všetkým želá krásne a slnečné leto plné pohody. Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, pomoc v školskom roku 2017/2018.

 

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019!

 

kolektív MŠ

 

TOPlist