Zápis detí na školský rok 2019/2020

Zápis detí na školský rok 2019/2020...

Zápis detí do MŠ Golianova sa koná dňa 7.5. 2019 v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále č. dverí 634 na 1.poschodí v čase od 8.00 hod.  do 16.00 hod. K zápisu detí budú predchádzať Dni otvorených dverí vo všetkých MŠ v dňoch 29.4. a 30.4. 2019 v čase od 14.30hod. do 16.30 hod.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nr.sk alebo www.msnitra.org.

Pri zápise predloží zákonný zástupca dieťaťa  žiadosť o prijatie  dieťaťa do materskej školy, potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast a k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

TOPlist