OPATRENIA COVID-19

Milí rodičia,nakoľko sa v týchto dňoch zhoršila pandemická situácia, nebudeme v našej materskej škole nič podceňovať. Prosím rešpektujte nasledovné usmernenia (platné od 26.10, do odvolania):


1. V zmysle ochrany detí, zamestnancov ale aj Vás rodičov budú mať deti v triedach prekryté horné dýchacie cesty- rúško.

Poprosíme Vás:

- podpísať deťom rúško (aspoň iniciálky), dať deťom  náhradné rúško do čistého vrecka (1ks) - označiť "čisté". Ak bude rúško jednorázové, budeme ho po použití hádzať do koša.

- z dôvodu lepšieho odkladania rúška počas stravovania detí poprosíme aby ste deťom dávali tepláky, šaty  s vreckami- aby mali deti možnosť odložiť si rúško do vrecka. Chceme tak zabrániť, aby neboli rúška pohodené po stole, aby si ich deti nepomiešali.

- prosíme upozornite aj vy svoje deti na potrebu mať rúško v triede, vonku- aby neochoreli oni, ich kamaráti, pani učiteľky, upratovačky, vy rodičia. a tým predídeme zatvoreniu MŠ z dôvodu ochorenia na COVID.

- počas odpočinku deti rúško nemusia mať, budú si ho v postielke odkladať pod vankúš.2. Budova už nebude ráno, poobede otvorená. Pani upratovačky vás budú púšťať, do budovy MŠ budete vstupovať po jednom- vždy len jeden rodič v príslušnej šatni.Ak nám počasie dovolí budeme vonku. Prosíme aby privádzal/odvádzal dieťa do/z MŠ vždy ten jeden rodič. Poprosíme v tejto situácii, aby ste zvážili aj splnomocnené osoby, a aj či je potrebné aby Vás doprevádzali súrodenci detí- neohrozujte ich zdravie!.  V budove MŠ sa zbytočne dlho nezdržiavajte,

Odporúčame tým rodičom, ktorí nosili deti do MŠ pred ôsmou, aby chodili skôrj. Nakoľko  v tomto čase chodilo do jednotlivých tried viac detí,aby sme deti sithli prebrať do 8,00h .


3. Jesenné prázdniny sa zmenili- nebudú v dňoch 29.10. - 30.10., ale v dňoch 30.10.-2.11. a 6.11.-9.11..  Zvážte a oznámte potrebu MŠ

Pani učiteľky od Vás zistia aj ostatné dni, kedy sa majú uskutočniť prázdniny a podľa záujmu sa rozhodne, či bude MŠ otvorená v tieto dni a v akom režime

Prosíme Vás aby ste k situácii pristupovali zodpovedne, zvážili všetky riziká, dodržiavali R – O – R, nenosili do MŠ choré deti (aj začínajúca nádcha je choroba)

 

                   UPOZORNENIE

 

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 26.10.2020 sa jesenné prázdniny uskutočňujú aj v materských školách.

 

 

V dňoch 30.10.-2.11.2020 /piatok, pondelok/ a v dňoch 6.11.-9.11.2020 / piatok,pondelok/ bude prerušená prevádzka materskej školy.

 

 

 

 

OPATRENIA PLATNÉ OD 2.9.2020 NA OCHRANU DETÍ, RODIČOV A ZAMESTNANCOV  MŠ

 

 

                                                1.      DEZINFIKUJ SI PRI VSTUPE RUKY

                      

                                                         2.       DODRŽUJ ODSTUPY

                                            

                                                         3.       V BUDOVE SA ZDRŽ MAX.10 MIN

                                            

                                                   4.      VSTUPUJ LEN S RÚŠKOM

                                         

                                                     5.      AK SI CHORÝ, NECHOĎ DO ŠKÔLKY

 

 


TOPlist