Písali o nás - Vianočné vystúpenie detí.

Mikulášske balíčky aj vystúpenia detí potešili seniorov z Čermáňa

Tradičné predvianočné stretnutie sa konalo v Dome Matice slovenskej. 

 

Zaplnenej sále sa v úvode stretnutia prihovorili poslanci za túto mestskú časť – predseda výboru Róbert Rathouský aj podpredseda Jozef Slíž. Obaja poslanci - aj s členmi čermánskeho výboru - popriali prítomným seniorom príjemné popoludnie ako aj krásne a pokojné vianočné sviatky v kruhu blízkych.

Dôchodcom tiež okrem vianočných prianí pridali na optimizme i vystúpenia šikovných škôlkarov a školákov. Počas druhej decembrovej stredy ich tak potešili nielen hodnotné mikulášske balíčky, ale aj deti z miestnej základnej a materskej školy. „O program sa postarali deti z MŠ Golianova pod vedením riaditeľky škôlky Martiny Kramárovej a jej zástupkyni Moniky Molnárovej. Deti boli úžasné a celý program neskutočne výborný. Vystúpili tiež žiaci zo ZŠ Cabajská, ktorí spolu s učiteľkou Katarínou Bačinskou predviedli krásny program s piesňami, básňami ako aj hrou na akordeóne, či klavíri,“ priblížila atmosféru na stretnutí Mária Cok Steinemannová, ktorá je členkou čermánskeho výboru z radov občanov. 

TOPlist