DEPISTÁŽ

 

DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

               Dňa 7.-8.4.2021 sa uskutoční v materskej škole depistáž školskej zrelosti. Prosíme rodičov detí /predškolákov/, ktorí majú o depistáž záujem, aby vypísali ,,Informovaný súhlas s účasťou na depistážnom vyšetrení ,, Tlačivo si vyzdvihnite u triednej učiteľky.

Konzultácia zákonného zástupcu  po uskutočnení depistáže bude prebiehať telefonicky, nakoľko epidemiologická situácia nedovoľuje osobný kontakt.

O možnosti konzultácie /telefonický kontakt a čas/ budete informovaní