INFORMÁCIE O VIANOCIACH

Milí rodičia :

V mesiaci december plánujeme tieto aktivity:

3.-4.  decembra:    PEČIEME SI MEDOVNÍKY

7. decembra :         PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ

5.decembra:           VIANOČNÉ KOLEDY

17.decembra:         VIANOČNÉ DOPOLUDNIE - BESIEDKA

 

Veľmi nás mrzí, ale z dôvodu epidemiologickej situácie sú aktivity interné,

bez účasti rodičov.

Prajeme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky.

 

       Kolektív MŠ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam:

Mesto Nitra v zmysle ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva  PRERUŠUJE 

prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry v dńoch

od 28.12.2020 do 31.12,2020.

V ostatných dńoch vianočných prázdnin t.j.23.12.2020 a od 4.1.2021 do 7.1.2021

o prevádzke rozhodnú riaditeľky jednotlivých MŠ podľa záujmu zákonných zástupcov.

 

Pre našu MŠ Golianova platí, že po zistení záujmu rodičov bude MŠ v prevádzke : 

21.,22.,decembra 2020 a v Novom roku začíname 7.1.2021.