Tlačivá-vyhlásenia

30.8.2021

            Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Formulár nájdete na stránke:

minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/    , alebo si o neho požiadajte priamo v MŠ

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.8.2021

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,žijúces daňovníkomv domácnosti

Formulár najdete na stránke:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf   ,

alebo si o neho požiadajte priamo v MŠ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------