Písali o nás - Olympiáda v MŠ

 

MŠ Golianova pripravila olympijský festival materských škôl.

Materská škola Golianova pripravila vo štvrtok 24. mája olympijský festival športu. Týmto podujatím chceli prispieť k množstvu športových podujatí organizovaných v Nitre pri príležitosti Európskeho mesta športu a zároveň medzi deťmi podporiť myšlienku olympizmu. Na podujatí nechýbali mestskí poslanci Jozef Slíž, Anton Kretter a vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Mária Orságová, ktorí so záujmom sledovali výkony malých športovcov.

Úvod olympijského festivalu patril slávnostnému nástupu malých športovcov s olympijskou vlajkou, následne zaznela štátna hymna a pokračoval pestrý program, tematicky nadväzujúci na šport. Mimoriadny ohlas si zaslúžila prezentácia slovenských olympionikov a vrcholových športovcov, ktorí môžu pre našich najmenších slúžiť za vzor – deti predstavovali športovcov ako je Dominika Cibulková, Martina Moravcová, Peter Sagan a ďalší.

Deti súťažili sa v troch disciplínach – hode kriketovou loptičkou, behu na 25 m a skoku do diaľky z miesta. Bolo skutočne zážitkom sledovať obrovskú športovú chuť malých športovcov a ich snahu o dosiahnutie vrcholového výkonu. Na olympijské zlaté medaily si mohli siahnuť len najlepší a tí boli z domácej pôdy – víťazmi sa stali domáci pretekári - deti MŠ Golianova.  Z druhého miesta sa tešili deti z MŠ Dolnočermánska, tretie miesto patrilo MŠ Rázusova. Poháre a medaily najlepším odovzdali mestskí poslanci Jozef Slíž a Anton Kretter a vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová. Bokom od súťaží nestáli ani riaditeľky zúčastnených MŠ, ktoré si zmerali svoje športové schopnosti v športovo-zábavných disciplínach.                                             

Zdroje:  Newsletter č.23, strana 11-12.

  • Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra , Júl-august 2018 strana 11-12.

 

 

INTERNÝ PROJEKT MŠ GOLIANOVA:

„Neseď doma, hýb sa!“ MŠ Golianova sa zapája

do Európskeho mesta športu.

 

V januári 2018 sme s kolegyňou boli spolu na zimnej dovolenke vo Vysokých Tatrách a absolvovali sme výstup na Popradské pleso. Dostali sme nápad, ako preniesť informácie a naše zážitky z túry nielen deťom, ale aj rodičom do MŠ, nakoľko nás po ceste na túru zaujali informačné tabule, turistické značenia, ktoré nás celú cestu sprevádzali a chceli sme ich priblížiť deťom. A tak sme dostali nápad a začali sme všetko zaujímavé a hlavne turistické značky a informačné tabule fotiť. Zakúpili sme pre deti v obchode so suvenírmi na Štrbskom plese rôzne obrázkové materiály, pohľadnice a mapy a na 1. poschodí triedy sme pripravili pre rodičov a deti výstavu s názvom: Expozícia Vysoké Tatry. Fotogalériu sme rozšírili aj o momenty z prírody a krás našich hôr. Galériu z fotografií z Vysokých Tatier sme rozdelelili na oblasti: Doprava, zvieratá a život vo Vysokých Tatrách. Deti na základe fotografií z Vysokých Tatier si ľahšie osvojovali nové poznatky a informácie vo výchovno-vzdelávacom procese. Expozícia Vysoké Tatry je zriadená na 1. poschodí do konca marca a mala u rodičov veľký úspech, nakoľko sme im ponúkli aj tipy na výlet a zimné športy. A tak sme si povedali, že cieľom našej expozície bude i u nás v Nitre spolu s deťmi a s rodičmi pokračovať v turistických vychádzkach s jediným cieľom : nesedieť doma, ale hýbať sa, a to hlavne v zimnom období. Dňa 1.3. sme s deťmi absolvovali turistickú vychádzku na Borinu s environmentálnym cieľom - ochraňovať prírodu, ale hlavne hýbať sa. Deti spolu s nami na Borine upevňovali na strom logo - Malý ochranár, Pomohol som kamarátovi. Deti pozorovali, či sa aj na Borine nachádzajú turistické značky, ako napríklad: Nezakladaj oheň v prírode, Udržiavaj čistotu... tak, ako to videli z našich fotografií. Náš nápad a zároveň aj interný projekt, ako dostať do povedomia rodičov a detí našej školy dôležitosť a udržateľnosť životného štýlu – pohybom, bude mať na základe rôznych aktivít celoročné plnenie.

 

Zdroje:  Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra – Máj 2018, strana 20.

 

 


TOPlist