Veľkonočné prázdniny

                                      O Z N AM

 

Prevádzka Materskej školy, Golianova1, Nitra, bude v dňoch 6.4. a 11.4.2023 prerušená z dôvodu, že o umiestnenie dieťaťa v MŠ v uvedených dňoch prejavili záujem dvaja zákonní zástupcovia. Zriaďovateľ v zmysle oprávnených nárokov zákonných zástupcov stanovil v uvedených dňoch náhradnú materskú školu Materskú školu, Nedbalova, Nitra.“