NÁSTUP DETÍ DO MŠ 2022-2023

 

Riaditeľka Materskej školy Golianova 1, Nitra, Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje deťom Materskej školy,  Golianova 1, Nitra dňa 2.9.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov, so súhlasom zriaďovateľa Mesto Nitra.

Odôvodnenie: Nakoľko zákonní zástupcovia detí neprejavili záujem o nástup detí do materskej školy 2.9.2022 ale nahlásili nástup detí dňom 5.9.2022, využívam možnosť udelenia riaditeľského voľna. Zákonní zástupcovia detí budú informovaní o udelení riaditeľského voľna prostredníctvom telefonického oznámenia, e-mailom a oznamom na webovom sídle školy.

Ďakujem za pochopenie.

 

Prevádzka našej materskej školy začne v školskom roku 2022/2023 dňom 5.9.2022 (pondelok), od 26.8.2022 budú všetkých zákonných zástupcov detí telefonicky informovať triedne učiteľky a oboznámia ich s potrebnými informáciami k úspešnému zahájeniu nového školského roka 2022/2023.