2% Z DANE

29.1.2021

Ďakujeme všetkým, ktorí viete prispieť 2 % z dane na zlepšenie prostredia a výchovno vzdelávacieho procesu

v našej materskej škole. 

Poukázanú sumu prosíme nahlásiť triednej učiteľke.  Ďakujeme.

 

Tlačivo si stiahnete tu:

 

https://www.msgolianova.sk/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf