2% Z DANE

Milí rodičia, blíži sa zdaňovacie obdobie, kto má záujem prispieť 2% dane na zlepšemie prostredia a výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, môže si vyzdvihnúť tlačivo u triedej učiteľky.

Ďakujeme.

V minulom roku boli z 2% daní zakúpené : učebné pomôcky, hračky, estetizácia prostredia.